Indskydergaranti - Hvor mange penge er sikret i banken?

Den statslige indskydergaranti blev skabt for at beskytte dig, som forbruger. Du kan indsætte op til 100.000 euro (ca. 745.000 kr.) og stadig være dækket.

Indskydergaranti - Beskytter Dine Sparepenge

Hvad er indskydergaranti?

Indskydergarantien er en slags beskyttelseslag for de danske forbrugere. Det er statens bankgaranti, der forsikrer de penge, du har i banken op til en vis grænse.

I øjeblikket er grænsen på 100.000 Euro eller ca. 745.000 kr.

GII står for Garantifonden for Indskydere og Investorer (tidligere Indskydergarantifonden), og er en privat, selvejende institution. Hvis din bank går konkurs, vil fonden til en vis grænse sikre dig mod tab.

Fonden dækker pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber. Det bl.a., at hvis du som indskyder har penge i flere banker, vil du være dækket op til ca. 745.000 kr. i hver enkelt bank.

Vidste du

Danskerne har rekord mange penge i banken til 0% i rente og taber dermed penge til inflationen. Færre vælger at investere, måske fordi vi stadig er skræmte efter finanskrisen.

Hvorfor findes indskydergaranti?

Indførelsen af indskydergaranti i Danmark var et resultat af et EU-initiativ. Formålet var, at skabe stabilitet i EU-landenes finansielle systemer, hvilket er grunden til, at alle EU-lande har indskydergaranti.

Hvis ikke vores bankkonti var beskyttet, ville mange vælge ikke at sætte penge i banken. Derudover ville indskyderne ved en bankkonkurs risikere at miste alle deres penge, og det finansielle system ville komme i ubalance.

Derfor er en garanti for indestående i banken blevet en essentiel del af det europæiske banksystem. GII er finansieret af bankerne, og dermed også af forbrugerne.

Sådan fungerer det

Her er de vigtigste ting, du skal vide om den danske indskydergaranti.

  • Beløbsgrænse. Den maximale erstatning er op 100.000 Euro, som udbetales i danske kroner (ca. 745.000 kr.) Over denne grænse, er du som udgangspunkt ikke dækket af GII. Dog er der enkelte indskud, som har udvidet dækning, eksempelvis er pension og børneopsparing er dækket fuldt ud.
  • Hvis du har flere konti. Hvis du har penge hos flere pengeinstitutter, dækker Garantifonden op til 100.000 Euro i hvert enkelt pengeinstitut. Derfor er det en god idé, at sprede sine penge ud, hvis det skulle blive aktuelt.
  • Hvis du har mindre end 100.000 Euro. Har du mindre end 100.000 Euro i banken, er hele beløbet sikret.
  • Hvis du har gæld. Hvis du har både opsparing og gæld, vil din gæld blive trukket fra din opsparing. Har du fx 800.000 kr. sparet op og 200.000 kr. gæld, vil du være fuldt dækket ved konkurs, da dit nettoindestående vil være 600.000 kr.
  • Hvis du deler konto med en anden. Hvis to personer står som ejere for den samme konto, vil de være dækket med 2 gange 100.000 Euro, altså ca. 1.490.000 kr.

Er alle bank- og opsparingskonti omfattet af garantien?

Ja, alle danske bank- og opsparingskonti er omfattet af indskydergarantien. Imidlertid kan du, hvis du ønsker det, åbne en konto i Sverige, hvor ikke alle konti er omfattet af den svenske indskydergaranti (insättningsgaranti).

Her er det også muligt at få en langt højere rente. Til gengæld er du ikke sikret, hvis banken skulle gå konkurs. Vi anbefaler ikke at sætter penge ind på en ikke-sikret konto, da du kan miste mange penge, hvis det skulle gå galt.

Hvis du ønsker et højere afkast på dine penge, kan du vælge at investere dem i stedet.

Hvad sker der, hvis jeg har investeret min opsparing?

Det kommer lidt at på din situation.

Her gennemgår vi et par forskellige scenarier.

Jeg har investeret mine penge i aktier, er jeg dækket?

Investering i værdipapirer er udenfor indskydergarantien, og bør ikke påvirkes af om din bank krakker. Hvis banken krakker, skal de udlevere værdipapirerne til dig.

I tilfælde af at banken ikke kan udlevere værdipapirerne, dækker Garantiformuen med op til 20.000 EUR (ca. 150.000 kr.). Læs mere hos Garantiformuen her.

Jeg har investeret i bankens egne værdipapirer, er jeg dækket?

Hvis din bank krakker, mister deres værdipapirer al værdi, og dermed mister du dine penge. Dermed er du ikke dækket.

Jeg har 750.000 kr. i banken og resten investeret i værdipapirer, er jeg dækket?

Dine 750.000 kr. er dækket, men din investering er ikke dækket.

Men faktisk kan investering i værdipapirer bruges som en slags garanti, hvis din bank skulle krakke.

Hvis du har mere end 750.000 kr. i banken og investerer det resterende beløb i værdipapirer, er pengene sikret hvis banken skulle gå konkurs.

Værdipapirerne påvirkes nemlig ikke af et bankkrak (medmindre der er tale om bankens egne værdipapirer.)

Vær dog opmærksom på, at ingen investering er 100% sikker, eftersom aktiemarkedet hele tiden går op og ned.

Jeg har investeret i crowdlending, er jeg dækket?

Nej, det er du ikke. Crowdlending har som regel intet med banken at gøre, og dermed kan en bankgaranti ikke dække din investering.

Hvad sker der hvis jeg har taget lån?

Hvis du har lånt penge af din bank og den går konkurs, skylder du stadigvæk penge til banken. Din gæld slettes ikke nødvendigvis, bare fordi banken ikke længere eksisterer. Der kan ske ændringer i gælden, og i nogle tilfælde overtages den af Nationalbanken.

Indskydergarantien har altså ingen indflydelse på din gæld, hvis du ingen formue har.

Den eksisterer udelukkende for at beskytte din formue, og dermed ikke din gæld. Som vi tidligere har nævnt, trækkes dine lån fra din formue, hvis du har begge dele.

Har du f.eks. et aktivt forbrugslån på 200.000 kr., men en formue på 600.000 kr., vil du blive beskyttet for 400.000 kr. (600.000-200.000=400.000 kr.)

Forfatter Paw Vej

Paw Vej har arbejdet hos Financer siden 2016 og er leder af det danske marked. Han har en stor interesse for privatøkonomi, lån og investering, og har skrevet over 300 artikler om disse emner i de seneste 5 år.

Del på